ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA

Hệ thống công nghệ khí syngas INTEC

Thích hợp chất thải:

Sử dụng công nghệ INTEC - TCP® cho phép tận dụng được rác thải và tồn dư hữu cơ có nhiệt trị bất kỳ - như chất thải rắn đô thị, chất thải sinh học, vật liệu đầu vào nhiệt trị cao đến 42 MJ/kg và thậm chí cả vật liệu nguy hại, như vật liệu chứa halogen, như PVC, nhựa flo, dầu biến thế có PCB, v.v. cũng được xử lý an toàn.

Ngoài ra, vẫn có thể tận dụng được chất thải hữu cơ có tỷ lệ sunphua và clo cao do Hệ thống công nghệ khí syngas INTEC được trang bị hệ thống làm sạch khí toàn diện.

Ví dụ:

Đầu vào

Image not available

Điện

Đầu ra

Image not available

Khí syngas

Image not available

Nhiệt

Dịch vụ đặc biệt

Hệ thống công nghệ khí syngas INTEC có thể đưa vào trong Hệ thống quản lý chất thải và năng lượng toàn diện của mỗi địa phương.
Tùy theo yêu cầu, INTEC có thể chào dịch vụ thu gom, tách lọc các dòng vật liệu, cũng như chế biến và bán vật liệu vô cơ tận dụng được kết hợp với các công ty đối tác Đức mạnh và chuyên nghiệp.
Nguyên lý này cũng bao hàm cả việc quản lý cấp điện lên lưới, do vậy tạo nên chu trình kinh tế và sinh thái hoàn chỉnh.

Quy mô nhà máy rác – điện INTEC và các tham số liên quan:

(Dữ liệu áp dụng cho rác Việt Nam đã phân loại, xử lý và sấy khô đến 15% ẩm, nhiệt trị trung bình 18,5 MJ/kg, ~4.400 Kcal/kg)

Nhà máy / Hệ thống SG Số dây chuyền SG Năng suất [~, tấn/năm]
Rác đã xử lý*
Công suất điện
[~, MW]**
Nhà máy 150 tấn/ngày
INTEC SG 30
1 27.000 6
Nhà máy 600 tấn/ngày
INTEC SG 100
4 112.000 28
Nhà máy 1.200 tấn/ngày
INTEC SG 200
8 230.000 58
Nhà máy 2.000 tấn/ngày
INTEC SG 300
12 340.000 86
Nhà máy 3000 tấn/ngày
INTEC SG 500
20 570.000 145

(dữ liệu xấp xỉ này tùy thuộc thành phần rác thải)

*) Năng suất tổng có thể tính trên rác thải đã phân loại, xử lý và sấy khô cho tất cả các dây chuyền trong Hệ thống INTEC SG
**) Tổng công suất điện có thể cấp lên lưới của tất cả các máy phát điện trong Hệ thống INTEC SG